Strona główna

Strona główna

POLITYKA (OCHRONA) PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DANYCH („POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI STRONY WWW.OPARA.PL”)

1. Kim jesteśmy
Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności serwisu www.opara.pl (dalej jako „Serwis”) jest PHPU Bożena i Tadeusz Oparowie s.c. NIP: 123-10-69-989 (dalej jako „Opara.pl”).

2. Państwa prywatność
Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).

Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:

 • jakie dane osobowe zbieramy;
 • dlaczego zbieramy te dane;
 • jak je wykorzystamy;
 • jak długo będziemy je przechowywać;
 • kto jeszcze będzie miał do nich dostęp;
 • jak można się z nami skontaktować;
 • jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi, w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.


Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Opara.pl dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania.

 • Jakie informacje zbieramy?
  Zbieramy następujące rodzaje informacji:

Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w Serwisie

Podczas rejestracji w Serwisie poprosimy Państwa o kilka informacji, w tym:

 • imię i nazwisko;adres pocztowy;(Ulica, numer domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • numer telefonu komórkowego;
 • hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu;
 • czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje pocztą elektroniczną,

Informacje, które zbieramy na temat tego, jak korzystają Państwo z naszego portalu i aplikacji
Jeżeli dokonają Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy lub będą korzystać z naszych aplikacji, zbierzemy następujące informacje:

 • informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki;
 • wybrane produkty;
 • pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania z naszej strony i aplikacji, Państwa lokalizację oraz informacje o kliknięciu naszych reklam (w tym tych, które wyświetlane są na stronach innych organizacji);
 • szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas;
 • zdjęcia, które przesłali Państwo na naszą stronę, platformy mobilne i aplikacje.

Proszę pamiętać, że w przypadku założenia konta w naszym Serwisie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.

4. Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?

 • Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, poprosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia.
 • Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta, w tym rozmów telefonicznych, komunikatorów internetowych i rozmów wideo.
 • Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać w sposób opisany w regulaminie serwisu www lub poprzez wysłanie e-mail na adres esklep@opara.pl
 • Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać „podstawę prawną przetwarzania”, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej. Postawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest: (i) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej z Państwem umowy lub (ii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy).

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

 • przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy;

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).

 • kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.

 • informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Państwa pytania;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.

 • wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.

 • przegląd Państwa poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.

 • pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług. Możemy na przykład monitorować i/lub rejestrować rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości i prowadzenia szkoleń. Jeżeli podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej zadadzą Państwo pytanie (dotyczące na przykład naszego produktu lub usługi), które można zbadać, lub na które można odpowiedzieć, odnosząc się do tej rozmowy, możemy się do niej odnieść. Może to oznaczać, że nagranie Państwa rozmowy będzie przechowywane aż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.

 • umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową, portale mobilne i aplikacje;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.

 • przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 • reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).


Nasze strony internetowe i aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci, w związku z czym nie gromadzimy danych dotyczących dzieci, o ile wiemy, że mamy do czynienia z takimi danymi.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresu przechowywania przez nas Państwa danych osobowych znajdują się w regulaminach poszczególnych usług świadczonych przez Opara.pl.

7. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?
Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim, w tym w następujących okolicznościach:

 • Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują w naszym imieniu i na naszą rzecz pewne działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, wysłania wiadomości SMS i poczty elektronicznej, utrzymania i uaktualniania naszych baz danych zawierających informacje o klientach (co obejmuje usuwanie powtarzających się lub niewłaściwych danych), analizowania danych, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić nasze bazy danych zawierające informacje o klientach w takich celach jak sprawdzanie wiarygodności kredytowej i zapobieganie oszustwom.
 • Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Możemy przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas.
 • Jeżeli będziemy sprzedawać lub nabywać jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić przechowywane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu zainteresowanemu taką firmą lub aktywami. Jeżeli nasza spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub zostaną objęte reorganizacją wewnątrz naszej grupy korporacyjnej), przechowywane przez nas dane osobowe wejdą w skład przekazywanych aktywów.
 • Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami (lub jedną lub większą liczbą naszych spółek zależnych)); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich.
 • Możemy dzielić się danymi anonimowymi lub zbiorczymi (takimi jak zbiorcze dane statystyczne lub inne dane anominizowane) ze stronami trzecimi.

Opara.pl w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z RODO, powierzyła przetwarzanie danych wyłącznie firmie: UPS Polska Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa wyłącznie celem realizacji wysyłek zakupionych towarów.

Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8. Państwa prawa
Mają Państwo prawo poprosić, abyśmy:

 • Potwierdzili jakie dane osobowe dotyczące Państwa przechowujemy i udostępnili Państwu kopię tych danych;
 • Sprostowali wszelkie nieprawidłowe dane osobowe;
 • Usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania;
 • Tymczasowo wstrzymali wykorzystywanie dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystywania;
 • Przestali używać Państwa danych osobowych, chyba, że podamy uzasadniony powód, dla którego musimy nadal przechowywać te dane, np. w celu utrzymania gwarancji produktu;
 • Przestali używać Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu materiałów marketingowych.
 • Udostępnili Państwu przekazane nam przez Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie elektronicznym lub przesłali takie informacje bezpośrednio innej firmie jeżeli jest to techniczne możliwe. Powyższy zapis stosuje się, kiedy używamy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody lub dlatego, że jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy (patrz punkt Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe? powyżej).

Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które przechowujemy oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu są precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne, prosimy o kontakt (szczegóły poniżej), abyśmy mogli je poprawić.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl

9. Jak można się z nami skontaktować?
Aby uaktualnić Państwa dane lub poprosić o kopię Państwa danych osobowych, bądź skontaktować się z nami w jakiejkolwiek innej sprawie dot. ochrony danych osobowych: Można do nas napisać na adres esklep@opara.pl

10. Ochrona Państwa danych osobowych
Opara.pl traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Opara.pl stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko.

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.

11. Aktualizacje niniejszej informacji
Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

PLIKI COOKIES

PREFERENCJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Opara.pl i inne spółki wykorzystują w działaniach pliki cookies w celu ulepszania doświadczenia użytkowników, prowadzenia analiz oraz odpowiedniego dobierania reklam wyświetlanych na tej i na innych witrynach internetowych. Z każdej strony naszej witryny internetowej dostępne są Ustawienia plików cookies, gdzie użytkownik może w dowolnej chwili zapoznać się z wykazem innych spółek wykorzystujących pliki cookies na tej witrynie internetowej i zmienić swoje ustawienia dotyczące tych plików. Szczegółowe informacje o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników i odnośnych prawach przysługujących użytkownikom zawiera nasza Ochrona prywatności. Opara.pl wykorzystuje na tej witrynie internetowej pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu przez odwiedzaną przez niego witrynę internetową. Na tej stronie przedstawiamy rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies i cel ich wykorzystywania oraz zapewniamy opcję włączenia lub wyłączenia tych plików (niektóre pliki cookies są niezbędne dla poprawnego działania naszej witryny internetowej). Poniżej znajduje się wykaz innych spółek wykorzystujących pliki cookies na naszej witrynie internetowej i opis celów ich wykorzystywania oraz przyciski umożliwiające włączenie lub wyłączenie wykorzystywania plików cookies tych innych spółek. Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z niej, wsparcia w zapewnianiu użytkownikowi informacji i funkcjonalności oraz dostarczania nam informacji o tym, jak wykorzystywana jest nasza witryna internetowa, co umożliwia nam zapewnienie, aby była w jak najwyższym stopniu aktualna, odpowiednia i pozbawiona błędów. Wykorzystujemy także pliki cookies w dążeniu do tego, aby reklamy wyświetlane użytkownikom odzwierciedlały ich zainteresowania. Szczegółowe informacje o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie internetowej przedstawiono poniżej. Użytkownik może w dowolnej chwili ograniczyć lub zablokować możliwość stosowania plików cookies, korzystając z poniższych opcji lub ustawień swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat i ogólnie na temat plików cookies można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie możliwości stosowania plików cookies na naszej witrynie internetowej może wpływać na jej funkcjonalność lub działanie i uniemożliwiać użytkownikom korzystanie z określonych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

Pliki cookie wykorzystywana w Opara.pl
Są to pliki cookie niezbędne do prawidłowego uruchomienia strony oparaO.pl. Te pliki cookie umożliwiają dodawanie produktów do koszyka, dostęp do obszaru klienta, obsługę modułu powiadomień itp.
Ściśle niezbędne pliki cookies
Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z właściwości i usług naszej witryny internetowej.
W przypadku zablokowania przez użytkownika tych plików cookies nie możemy zagwarantować dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej ani też nie możemy być pewni, jak ta witryna internetowa będzie się zachowywać wobec użytkownika.
Przykłady wykorzystywania takich plików cookies:

 • Zapamiętywanie produktów, które zostały umieszczone w koszyku użytkownika.
 • Zapamiętywanie, że użytkownik jest zalogowany na naszej witrynie internetowej.
 • Zapamiętywanie informacji wprowadzonych przez użytkownika w formularzach na naszej witrynie internetowej (w celu uniknięcia konieczności ponownego ich wpisywania w przypadku stosowania w przeglądarce przycisków „wstecz” i „wprzód” do poruszania się w formularzu).

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają naszej witrynie internetowej zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkowników, np. nazwy użytkownika, danych logowania i preferencji językowych, a także personalizacji stron dokonywanej przez odwiedzających naszą witrynę internetową.
Przykłady wykorzystywania takich plików cookies:

 • Świadczenie indywidualnych usług, np. możliwości oglądania plików video lub komentowania.
 • Przekazywanie informacji naszym partnerom w celu świadczenia usług na naszej witrynie internetowej. Przekazywane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania użytkownikowi żądanych przez niego usług, produktów lub funkcji.
 • Zapamiętywanie, czy prosiliśmy już użytkownika o wypełnienie kwestionariusza.
 • Zapamiętywanie lokalizacji użytkownika.
 • Zapamiętywanie języka wybranego przez użytkownika.

Analityczne pliki cookies
Te pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wykorzystują naszą stronę internetową. Gromadzą one np. informacje o tym, które strony na naszej witrynie internetowej są najczęściej wybierane przez odwiedzających, które funkcje są przez nich wykorzystywane i które witryny były przez nich wcześniej odwiedzane. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej witryny internetowej i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika.
Przykłady wykorzystywania takich plików cookies:

 • Monitorowanie i prowadzenie statystyki wykorzystywania naszej witryny internetowej.
 • Zapewnianie pomocy w ulepszaniu naszej witryny internetowej poprzez ocenę wszelkich pojawiających się błędów.
 • Sprawdzanie skuteczności reklam pojawiających się na naszej witrynie internetowej i dążenie do tego, aby były jak najlepiej dobrane.
 • Dostarczanie naszym podmiotom powiązanym oraz tym osobom trzecim, które upoważniliśmy do umieszczania linków na naszej witrynie internetowej, informacji zwrotnych o użytkownikach odwiedzających ich witryny internetowe. Informacje te mogą być wykorzystywane przez takie osoby trzecie w celu ulepszania ich stron internetowych lub usług.
 • Testowanie układu i funkcjonalności witryny internetowej.

Marketingowe i reklamowe pliki cookies partnerów Opara.pl
Te pliki cookies są wykorzystywane przez inne współpracujące z nami spółki w celu przedstawiania użytkownikom odpowiednich reklam na naszej i na innych witrynach internetowych. Są one niekiedy określane jako „pliki cookies osób trzecich”, ponieważ są tworzone (podczas odwiedzania przez użytkownika naszej witryny internetowej) przez inne firmy, a nie przez nas.
Firmy te wykorzystują pliki cookies do tworzenia profilu użytkownika na podstawie jego historii przeglądania naszej witryny internetowej, ich własnych witryn internetowych oraz innych współpracujących z nimi witryn internetowych, a także na podstawie reklam, które użytkownik ogląda lub wybiera na naszej i na innych witrynach internetowych. Mogą one także łączyć te informacje z innymi danymi gromadzonymi o użytkowniku z innych źródeł. Spółki wykorzystują te profile do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam, zarówno na naszej, jak i na innych witrynach internetowych.
Firmyi te mogą śledzić operacje przeglądania dokonywane przez użytkownika na różnych urządzeniach oraz łączyć te dane w jeden profil w celu przedstawiania mu odpowiednich reklam na wszystkich takich urządzeniach. Mogą one wykorzystywać szereg różnych metod w celu ustalenia, że poszczególne urządzenia stosowane są najprawdopodobniej przez jednego użytkownika, co obejmuje dopasowywanie informacji o urządzeniach, operacjach przeglądania i lokalizacji geograficznej danego użytkownika.

Pliki cookies można włączać i wyłączać osobno dla każdej współpracującej z nami spółki, klikając przycisk „Pokaż szczegółowe preferencje”.
Więcej informacji na temat internetowej reklamy behawioralnej i zasad prywatności w sieci można znaleźć pod adresem www.youronlinechoices.eu Z każdej strony naszej witryny internetowej dostępne są Ustawienia plików cookies, gdzie użytkownik może w dowolnej chwili zapoznać się z wykazem innych spółek wykorzystujących pliki cookies na tej witrynie internetowej i zmienić swoje ustawienia dotyczące tych plików. Szczegółowe informacje o sposobach wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników i odnośnych prawach przysługujących użytkownikom zawiera nasza Polityka Prywatności.